Лечение на алкохолна зависимост

Алкохолната зависимост е хроничен проблем с последици от най-различен характер: здравен, социален, кариерен, семеен. Тя оказва въздействие на човешката физика, като често се явява причина за преждевременно състаряване на кожата, изпиване на лицето, забавяне на метаболизма, влошаване на паметта, нарушение на нормалното функциониране на черния дроб, сърцето, артериите и други органи. Също така влияе на човешката психика – чрез употребата на алкохол човек е способен да преодолее чувството си за малоценност, срамежливост и незначителност в социален план, но това може да се случи срещу прекалено висока цена. Виждайки, че алкохолът му помага да се справи с всичко това, човек е способен да прибегне до честата употреба на повишаващи увереността и настроението напитки. Някои хора знаят своята граница, но други – не. При вторите поглъщането на алкохол в големи количества се превръща в хроничен нужда и именно това представлява алкохолизмът. Всеки ден, в определено време, страдащият от алкохолна зависимост изпитва силната вътрешна нужда да си го набави, без значение от социалната среда, в която се намира. Това води до влошаване на социалните контакти, връзката с приятелите и колегите и отношенията със семейството. Зависимостта на човек от алкохолните напитки често се превръща в основна причина за неуспехи както в професионален, така и в личен план, затова е важно да бъдат взети адекватни мерки за справяне с проблема.

Алкохолизмът всъщност представлява нужда от алкохол, която е само и единствено в главата на изпитващия я, тоест – тя се базира на психична основа. Физически човек не се нуждае от подобен тип напитки и тялото ясно го показва след пиянска нощ – човек се събужда сутрин с главоболие и понякога дори конвулсии на тялото, причинни от прекомерното пиене – последното нещо, от което се нуждае, е още алкохол. Психиката обаче работи по такъв начин, че страдащият изпитва чувство на нужда от същото нещо, което по-рано го е накарало да се почувства по-добре. Прибягвайки до употребата на алкохол все по-често и по-често, индивидът става зависим от него, без значение дали го осъзнава или не.

Лечението на алкохолната зависимост е единственият начин за справяне с многото щети, които хроничното пиянство нанася на човека в здравословен и социален план. Спирането на вредната практика се осъществява само и единствено от хора, които признават пред себе си и пред другите, че имат проблем. Неосъзнатите в това отношение няма как да бъдат излекувани, защото сами не искат да го допуснат – от това страдат техните семейства, близки и дори професионална им кариера.

Състоянието, в което зависимият изпада при нуждата от алкохол, се нарича абстиненция. То води до силната нужда на своето задоволяване и е нещото, тласкащо изпитващия го да отиде възможно най-бързо до близкия магазин и да се снабди отново с алкохол. Преодоляването на това чувство е първата крачка по пътя на лечението на алкохолната зависимост.

С помощта на професионални медицински лица зависимият трябва да преосмисли тази своя първична нужда и да осъзнае невъзвратимите вреди, които нанася на черния дроб, сърцето, кръвните си артерии, че дори на мозъка и паметта си. Семейството също трябва са се включи в терапията, тъй като лечението е един дълъг процес, през който страдащият от алкохолизъм трябва да осъзнае негативното влияние на алкохола върху живота му и веднъж завинаги да се откаже от него.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *